อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี

อิมิฟอร์ซ 5 เอสซีImiforce 5 SCสูตรน้ำ ไร้กลิ่นรบกวน ปลอดภัยป้องกันและกำจัดปลวกได้ยาวนานสามารถยืึดจับเม็ดดินได้ดีคุณสมบัติเด่นของ อิมิฟอร์ซ- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดปลวก- ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกได้ยาวนานและต่อเนื่อง เนื่องจากสารออกฤทธิ์ Imidacloprid ไม่ใช่สารเคมีขับไล่ปลวก (Non Repellency Effect) ปลวก

อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี, Sherwood Chemicals,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี

0.00 ฿

อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี
Imiforce 5 SC


สูตรน้ำ ไร้กลิ่นรบกวน ปลอดภัย
ป้องกันและกำจัดปลวกได้ยาวนาน
สามารถยืึดจับเม็ดดินได้ดี


คุณสมบัติเด่นของ อิมิฟอร์ซ

- ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดปลวก
- ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดปลวกได้ยาวนานและต่อเนื่อง เนื่องจากสารออกฤทธิ์ Imidacloprid ไม่ใช่สารเคมีขับไล่ปลวก (Non Repellency Effect) ปลวกไม่สามารถรับรู้ได้วาบริเวณนี้มีการฉีดพ่นด้วย อิมิฟอร์ซ เมื่อปลวกได้รับสารแล้ว จะไม่ตายทันทีและสามารถส่งต่อตัวยาไปยังปลวกตัวอื่นๆ ที่อยู่ในรัง
- อิมิฟอร์ซ กระจายตัวในน้ำได้ดี สามารถจับยึดเม็ดดินได้ดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง