สารเคมีคอมแพ็ค COMPACT

ชื่อทางการค้า : คอมแพ็ค (COMPACT)กลุ่มสารเคมี : ฟิโปรนิล 5% w/v SC (Fipronil 5% w/v SC)ชนิดหรือรูปแบบ : สูตร SC (Suspension concentrate)ลักษณะปรากฏ : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อนขนาดบรรจุ : ขวดละ 1 ลิตรเลขที่ อย. : วอส. 1330/2554คุณสมบัติเด่นเฉพาะของคอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. เป็นสารที่มี

สารเคมีคอมแพ็ค COMPACT, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

สารเคมีคอมแพ็ค COMPACT

0.00 ฿
ชื่อทางการค้า : คอมแพ็ค (COMPACT)
กลุ่มสารเคมี : ฟิโปรนิล 5% w/v SC (Fipronil 5% w/v SC)
ชนิดหรือรูปแบบ : สูตร SC (Suspension concentrate)
ลักษณะปรากฏ : ของเหลวใสสีเหลืองอ่อน
ขนาดบรรจุ : ขวดละ 1 ลิตร
เลขที่ อย. : วอส. 1330/2554

คุณสมบัติเด่นเฉพาะของคอมแพ็ค ฟิโปรนิล 5% SC
1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และ ควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง
3. สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน
4. ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก
5. ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และ ระบบทางเดินอาหาร
6. สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก
7. สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ได้
8. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง