ฟีโนเทค Fino tech

ฟิโนเทค เป็นสารเคมีในกลุ่ม ฟิโนบูคาร์บ 20% เป็นสารที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก ออกฤทธิ์แบบกินตายและสัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย ฟิโนเทค ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้กำจัดปลวกได้ทุกชนิด ทุกสภาพแวดล้อนในประเทศไทยรับรองคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สารฟิโนเทค คง

ฟีโนเทค Fino tech, เคมเฟค,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

ฟีโนเทค Fino tech

0.00 ฿

ฟิโนเทค
เป็นสารเคมีในกลุ่ม ฟิโนบูคาร์บ 20% เป็นสารที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก
ออกฤทธิ์แบบกินตายและสัมผัสตาย มีกลิ่นน้อย

ฟิโนเทค ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วว่า สามารถใช้กำจัดปลวกได้ทุกชนิด ทุกสภาพแวดล้อนในประเทศไทย
รับรองคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สารฟิโนเทค คงฤทธิ์อยู่ในดินได้
เป็นระยะเวลายาวนาน 3 ปี

ประโยชน์
ใช้ป้องกันและกำจัด ปลวกและแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน
วิธีใช้
สำหรับการฉีดพ่นเพื่อป้องกันกำจัดปลวก ใช้อัตราส่วนผสม ฟิโนเทค 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้
ไปฉีดพ่นบนตัวปลวกให้ทั่วบริเวณที่มีปลวก
สำหรับพื้นที่กำลังก่อสร้า หลังจากปรับพื้นดินให้เป็นที่เรียบร้อย แล้วใช้ ฟิโนเทค 25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1 ลิตร นำส่วน
ผสมน้ำแล้ว 5 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เทราดบริเวณนอกอาคารตามบริเวณแนวกำแพง ให้ขุดร่องกว้าง 30 ซม. ลึก
15-30 ซม. เทราดด้วยฟิโนเทค 25 มิลลิลิตรผสมน้ำ 1 ลิตร แล้วปูทับด้วยแผ่นพลาสติกจากนั้นจึงเทคอนกรีตทับให้เสร็จ
ภายในวันเดียว
สำหรับ อาคารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้วิธีเจาะพื้นคอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างจากแนวคานทั้งภายในและภายนอก
ประมาณ 30-50 ซม.โดยแต่ละจุดห่างกันประมาณ 1 เมตรนำส่วนผสม ฟิโนเทค 25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 1  ลิตรอัดด้วยเครื่อง
อัดความดันต่ำลงใต้พื้นคอนกรีตในอัตรา 5 ลิตรต่อจุด หรือน้ำส่วนผสมไปฉีดพ่นบนตัวปลวกให้ทั่วบริเวณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง