โมนิกา MONICA ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ

โมนิกา MONICA ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก และแมลงในบ้านเรือน มีสารออกฤทธิ์ คือ Chlorpyrifos 40 w/v เป็นที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โมนิกาเป็นสูตรพิเศษกลิ่นไม่เหม็นผสมสารจับเม็ดดิน และผสมสารน็อคแมลง เพื่อการป้องกันที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โมนิก้าเป็นสารขับไล่แมลงออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย มีฤทธิ์ตกค้า

โมนิกา MONICA ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ

0.00 ฿

โมนิกา MONICA ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก และแมลงในบ้านเรือน มีสารออกฤทธิ์ คือ Chlorpyrifos 40 w/v เป็นที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมานาน โมนิกาเป็นสูตรพิเศษกลิ่นไม่เหม็นผสมสารจับเม็ดดิน และผสมสารน็อคแมลง เพื่อการป้องกันที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม โมนิก้าเป็นสารขับไล่แมลงออกฤทธิ์แบบสัมผัสตาย มีฤทธิ์ตกค้างนาน 1-3 ปี อยูที่ความเข้มข้น มี 2 ประสิทธิภาพ คือ จุ่มแช่ทาเนื้อไม้และฉีดพ่นป้องกันปลวก กลิ่นน้อย ต้นทุนต่ำกว่าผลิตภัณฑ์กำจักปลวกชนิดอื่น

วิธีการใช้ โมนิก้า 1 ลิตร ผสมนำ้ 40 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง