เคมีกำจัดปลวก ไรเฟิล Rifle

เคมีกำจัดปลวก ไรเฟิล Rifleสารสำคัญ : ฟิโปรนิล 5% SC (fipronil 5% SC)กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)ชื่อเคมี : 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-toly)-4-((trifluoromethyl)sulfiny)pyrazole-3-carbonitrileค่าความปลอดภัย :LD 50 มากกว่า 1840 mg./kgคุณสมบัติเฉพาะของไรเฟิล  1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีปร

เคมีกำจัดปลวก ไรเฟิล Rifle, Ladda,ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง - เคมอิน กำจัดปลวก กำจัดแมลง cheminpestcontrol

เคมีกำจัดปลวก ไรเฟิล Rifle

0.00 ฿
เคมีกำจัดปลวก ไรเฟิล Rifle

สารสำคัญ : ฟิโปรนิล 5% SC (fipronil 5% SC)
กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
ชื่อเคมี : 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-toly)-4-((trifluoromethyl)sulfiny)pyrazole-3-carbonitrile
ค่าความปลอดภัย :LD 50 มากกว่า 1840 mg./kg


คุณสมบัติเฉพาะของไรเฟิล
  
1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% Control, No exceptions)
2.เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)
3.สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)
4. ฆ่าปลวกแบบไม่ใล่ปลวก (Non - repellent activity)
5. ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)
6. สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at uitra low dose rate)
7. สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)

ลักษณะการฤทธิ์ของไรเฟิล
  
ไรเฟิล เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มี ฟิโปรนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในความเข้มข้นของอัตราการใช้ ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำจะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวกที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูง เปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกซึ่งจะทำให้ปลวกตายในทันที

วิธีใช้ ไรเฟิล
  ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้ง เขย่าภาชนะบรรจุก่อนใช้ ผสม ไรเฟิล กับน้ำในอัตราส่วน 1:200 เช่น ไรเฟิล 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร คนให้เข้ากันดี ก่อนนำไปใช้ และใช้ ไรเฟิล ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
ก. สำหรับก่อนการก่อสร้าง
  หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ไรเฟิลตามอัตราส่วนผสมข้างต้น เทราด หรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กับหัวพ่นชนิดให้ละอองแบบหยาบ ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว (หากไม่สามารถเทเสร็จภายในวันเดียวได้ ให้ใช้พลาสติกโพลีเอทิลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว) หลังจากนั้นให้เทราดหรือฉีดพ่น ไรเฟิล รอบบริเวณแนวพื้นคอนกรีต โดย
  1. ใช้ท่อฉีด (rodding) ไรเฟิล ที่ผสมแล้วเข้าไปในดิน ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร
  2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร ให้ทั่ว เอาดินที่ขุดจากร่องมาคลุกกับ ไรเฟิล ที่ผสมแล้วให้ทั่ว ในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาวร่อง 1 เมตร แล้วนำดินที่คลุกแล้วใส่กลับลงไปในร่อง หรืออาจใช้วิธีค่อย ๆ นำดินใส่กลับลงไปในร่อง แล้วเทราดดินนั้นให้ทั่ว ขณะที่ใส่กลับในร่องด้วยอัตราข้างต้น
 สำหรับอาคารใต้ถุนสูง
  ให้ใช้ไรเฟิลที่ผสมแล้ว ฉีดพ่น หรือเทราดในร่องดิน กว้าง 15 ซม. ลึก 30-45 ซม. ที่ขุดไว้ตามโครงสร้างของอาคารที่สัมผัสดิน เช่น ตอม่อ เสา ท่อต่าง ๆ และแนวคานคอดินทั้งสองด้าน โดยใช้ ไรเฟิล ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาวของแนวร่องที่ขุด 1 เมตร
 ข. สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เจาะรูพิ้นที่อาคาร และพื้นที่คอนกรีตบริเวณโดยรอบให้ห่างกันจุดละประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วพ่นอัด ไรเฟิล ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีแรงดันต่ำ (25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคาร ในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร และสำหรับดินบริเวณแนวพื้นคอนกรีตนอกอาคารให้ใช้ท่อฉีด หรือขุดร่องเช่นเดียวกับวิธีในข้อ ก. หรือใช้ไรเฟิล ในอัตราส่วนที่กำหนด อัดหรือฉีดพ่นตามรอยแตกหรือพื้นผิวที่ต้องการกำจัดปลวก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง