เทอร์มิน่า Termina

เทอร์มิน่า Termina ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก สูตรใหม่ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประสิทธิภาพสูง เมื่อปลวกเดินผ่านไปในบริเวณที่มีเทอร์มิน่า ปลวกจะได้รับสารเคมีโดยการสัมผัสและการกิน ปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณมากก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อย ปลวกจะยังไม่ตาย แต่จะหยุดกินอาหาร อ่อนแอและติดเชื้อที่อยู่ในดิน เ

เทอร์มิน่า Termina

เทอร์มิน่า Termina

0.00 ฿

เทอร์มิน่า Termina

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก สูตรใหม่ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ประสิทธิภาพสูง

เมื่อปลวกเดินผ่านไปในบริเวณที่มีเทอร์มิน่า ปลวกจะได้รับสารเคมีโดยการสัมผัสและการกิน ปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณมากก็จะตายในทันที ส่วนปลวกที่ได้รับสารเคมีในปริมาณน้อย ปลวกจะยังไม่ตาย แต่จะหยุดกินอาหาร อ่อนแอและติดเชื้อที่อยู่ในดิน

เมื่อปลวกกลับมายังรัง มันจะส่งต่อสารเทอร์มิน่า และเชื้อแพร่กระจายไปยังปลวกตัวอื่นๆภายในรังโดยการป้อนอาหาร สัมผัสกัน ทำความสะอาดกันและกัน ลักษณะเช่นนี้จำดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง คล้ายปฏิกริยาลูกโซ่ และในที่สุด ปลวกก็จะตายยกรัง

คุณสมบัติเด่นของ เทอร์มิน่า

1. เป็นสารไม่ขับไล่ปลวก เนื่องจากผลิตในสูตร SL ไม่มีกลิ่น ไม่มีสีด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจำทำให้ปลวกไม่รู้สึกถึงอันตรายที่รออยู่

2. ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง

3. ใช้สารออกฤทธิ์น้อย (0.05%)  แต่สามารถป้องกันกำจัดปลวกได้ดี

4. สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับเชื้อไปยังปลวกตัวอื่นๆได้

5.มีความปลอดภัยสูง ค่าความเป็นพิษ (LD 50) 4,300.0025 mg/kg

6.ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อัตราส่วนของสารสำคัญ : lmidacloprid .... 10% w/v

อัตราส่วนของสารสำคัญ : lmidacloprid ..... 10% w/v

สินค้าที่เกี่ยวข้อง